Siedem godzin dyskusji, prezydent bez wotum zaufania

Ponad siedem godzin trwała dyskusja nad raportem o stanie miasta, ten punkt porządku obrad poprzedził głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Nowego Sącza.

Po przedstawieniu przez prezydenta Ludomira Handzla inwestycji wykonanych w 2020 roku, rozpoczęła się trwająca prawie siedem godzin dyskusja. Radni koalicyjni chwalili prezydenta i dziękowali za pracę na rzecz miasta, z kolei opozycja zarzucała dzielenie mieszkańców, brak dialogu i autopromocję.

Podczas głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania 11 radnych było za, 10 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W związku z tym, że nie było wymaganej w tym przypadku bezwzględnej większości głosów, prezydent po raz kolejny nie otrzymał wotum zaufania.

Skip to content