Czas Na Bajkę – konkurs dla całych rodzin

Do 2 sierpnia można nadsyłać prace na I Ogólnopolski Rodzinny Konkursu Plastyczny CZAS NA BAJKĘ. Konkurs adresowany jest do dzieci, które wraz z członkami rodzin (rodzeństwem, rodzicami lub dziadkami) wykonają pracę plastyczną o tematyce „scena z bajki” znanej z literatury lub wymyślonej przez uczestników.

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne,
  • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
  • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
  • propagowanie idei głośnego czytania dzieciom,
  • przybliżenie i zainteresowanie dzieci literaturą,
  • rozbudzenie kreatywności i wiary we własne możliwości,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.

Wszystkie nadesłane prace zostaną nagrodzone dyplomem oraz drobnym upominkiem. Laureaci otrzymają nagrody w postaci zestawów plastycznych w walizce, książek i gier planszowych oraz zestawów niespodzianek.

Konkurs odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka obchodzonego 1 czerwca. Pomysłodawcą wydarzenia jest Stanisław Szarek – plastyk, pedagog, Kawaler Orderu Uśmiechu.

O szczegółach konkurs mówią jego organizatorzy czyli przedstawiciele Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, Centrum Sztuki Mościcie w Tarnowie oraz Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION w Nowym Sączu.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Nasza Telewizja Sądecka.

Skip to content