Wolontariusze Fundacji Nowe Kierunki sprzątali Stary Cmentarz

Wolontariusze Fundacji Nowe Kierunki po kilkumiesięcznej przerwie znów pojawili się na Starym Cmentarzu w Nowym Sączu, wyposażeni w worki i rękawice. 10 kwietnia 2021 r. posprzątali cały teren i zebrali kilkadziesiąt kilogramów śmieci. Głównie butelki i puszki po alkoholu. 

– Akcja Ocalmy Stary Cmentarz to nie tylko zbiórka pieniędzy na renowację nagrobków. To przede wszystkim przywracanie pamięci o tym miejscu, a także szacunku, który należy się zmarłym tam spoczywającym. Dlatego ponownie zorganizowaliśmy sprzątanie nekropolii, którą niestety upatrzyli sobie miłośnicy alkoholu. To przerażające. Przecież to jest miejsce, gdzie spoczywają mieszkańcy Nowego Sącza, którzy przed laty tworzyli to miasto – mówi Anita Zontek, z Fundacji Nowe Kierunki.

Pierwsze sprzątanie na Starym Cmentarzu odbyło się w październiku 2020 roku. Wówczas zebrano kilkanaście worków śmieci.

Fundacja planowała, że sprzątanie Starego Cmentarza, będzie miało charakter społeczny, a w akcji wezmą udział mieszkańcy Nowego Sącza. Niestety sytuacja epidemiczna, zarówno jesienią, jak również teraz, nie pozwoliła na zorganizowanie takiego przedsięwzięcia. Sprzątanie można było jednak śledzić w Internecie na profilu Facebookowym Fundacji https://www.facebook.com/FundacjaNoweKierunki

Wśród osób, które zbierały śmieci był m.in. dr Łukasz Połomski, który opowiadał też o historii nekropolii.

– Cmentarz został założony na początku okresu zaborów, kiedy austriaccy zabronili grzebania zmarłych przy kościołach w obrębie murów miejskich. Wówczas poszukano miejsca poza murami miasta i na tak zwanym Przedmieściu Węgierskim urządzono cmentarz. Pierwszych pochówków dokonano tutaj pod koniec XVIII wieku. Później chowano tutaj sądeczan przez kolejne sto lat.  Pochowano tu powstańców listopadowych, styczniowych, burmistrzów Nowego Sącza, sędziów, architektów, nauczycieli i duchownych. To są osoby, które współtworzyły nasze miasto. Należy się im szacunek i pamięć kolejnych pokoleń – podkreśla dr Łukasz Połomski.

W sprzątaniu wzięły też udział m.in.: Anna Żalińska i Agnieszka Filipek z Fundacji EUROS – Wiatr ze Wschodu, które od początku wspierają działania Fundacji Nowe Kierunki i akcję Ocalmy Stary Cmentarz. Podczas sobotniego wydarzania poinformowały, że chcą w szczególny sposób zaopiekować się jednym z nagrobków – Józefa Mecnarowskiego.

– Był to wieloletni radny Nowego Sącza. Właściciel folwarku i dwóch kamienic za sądecką farą, gdzie podobno mieściła się szkoła żeńska imienia Królowej Jadwigi. Nasza Fundacja w ramach projektu fundraisingowego, który chcemy zrealizować w oparciu o pomoc Polonii, Polaków, którzy wyjechali za granicę szczególnie z regionu sądeckiego, chce właśnie wesprzeć odnowienie tego nagrobka. Zachowanie pamięci o przodkach jest potrzebą uniwersalną. Chcemy pamiętać o tych, którzy odeszli i zachęcamy do wsparcia akcji Ocalmy Stary Cmentarz – mówi Anna Żalińska, prezes Fundacji Euros.

Wiosenne sprzątanie zakończyła krótka modlitwa za zmarłych i zapalenie zniczy, które ufundował Jacek Nowak z Pasieki Barć w Kamiannej. Fundacja Nowe Kierunki przypomina również, że wciąż trwa internetowa zbiórka pieniędzy na renowację nagrobków. Na koncie jest już nieco ponad 10 tysięcy złotych. Datki można wpłacać tutaj https://zrzutka.pl/akjtvw

Więcej o akcji można przeczytać na stronie https://ocalmystarycmentarz.pl/

Skip to content