Ks. prałat Stanisław Lisowski będzie patronem nowego ronda

Rondo u zbiegu ulic Paderewskiego – Barska – Broniewskiego będzie nosić imię Ks. Prałata dra Stanisława Lisowskiego. Taką decyzję podjęła Rada Miasta.

W tej sprawie radni byli wyjątkowo zgodni, pod projektem uchwały podpisało się 20 radnych, pomysł zyskał także poparcie zarządów osiedli i Parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

Uzasadnienie uchwały:

Ksiądz Prałat dr Stanisław Lisowski urodził się 14 lipca 1930 roku w Piwnicznej. Jego rodzicami byli Tomasz Lisowski i Stefania Lisowska z domu Polakiewicz. Egzamin dojrzałość złożył w Tarnowie w Małym Seminarium Duchownym w 1950 r. i w tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Tamże ukończył studia teologiczne i w 1955 roku przyjął w katedrze tarnowskiej święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Karola Pękali. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii katedralnej w Tarnowie (1956-1959 i 1964-1966). W latach 1959-1964 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który ukończył z tytułem doktora teologii. Od 1966 r. pracował w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie jako notariusz, potem Referent Wydziału Duszpasterskiego. Równocześnie był wykładowcą teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

W styczniu 1977 r. objął funkcję proboszcza w parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu – drugiej co do wielkości parafii w Diecezji Tarnowskiej. Ojciec Święty, na prośbę biskupa tarnowskiego, odznaczył w 1992 roku ks. Lisowskiego godnością papieską – Kapelana Jego Świątobliwości.
Od roku 1994 był delegatem biskupa ds. nauczania i wychowania alumnów. Po reerygowaniu kolegiaty i Kapituły Kolegiackiej przy bazylice w Nowym Sączu został mianowany jej Prepozytem. Pełnił funkcję dziekana dekanatu Nowy Sącz. W 1999 r. wydała książkę „Religijność miejska w dobie przełomu na przykładzie Nowego Sącza”. Ks. prałat Lisowski był inicjatorem niezliczonych akcji duszpasterskich, społecznych i kulturalnych.
W roku 1993 był współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaciół Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, które później przekształciło się w Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe. Dzięki jego staraniom utworzone zostały w Nowym Sączu następujące katolickie placówki oświatowe: Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum Katolickie, Katolicka Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole Katolickie w Nowym Sączu.
Ks. prałat dr Stanisław Lisowski zmarł 12 listopada 2000 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 14.11.2000 r. o godz. 15:00. W Bazylice kolegiackiej p.w. św. Małgorzaty w Nowym Sączu złożono trumną w prezbiterium, przed cudownym obliczem Pana Jezusa Przemienionego, które śp. ks. prałat czcił. Obrzędowi przewodniczył ks. bp Józef Gucwa przy udziale ks. bpa Piotra Bednarczyka i blisko 200 kapłanów oraz licznej rzeszy wiernych. Mszę św. pogrzebową, pod przewodnictwem ks. bpa tarnowskiego Wiktora Skworca, koncelebrowało kilkuset kapłanów w obecności wielotysięcznej rzeszy wierny parafii, Nowego Sącza i okolic. Niezliczone tumy wiernych odprowadziły swego kapłana ulicami Nowego Sącza na miejsce doczesnego spoczynku na cmentarzu miejskim. Kondukt pogrzebowy był godny Wielkiego Człowieka, Wielkiego Kapłana – Dobrego Pasterza, którym był niewątpliwie ks. prałat Stanisław Lisowski.
W homilii ks. biskup podkreślił szczególnie niezwykle głęboki kult Chrystusa w tajemnicy Przemienienia, jaki charakteryzował życie i kapłaństwo zmarłego. Ks. Lisowski często wsłuchiwał się w słowa z Góry Tabor: „To jest mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”. Wsłuchiwał się w te słowa i czynił wszystko, aby Syn Boży, był miłowany nie tylko przez Boga Ojca, ale przez każdego chrześcijanina, przez każdego wiernego parafii, wiernego Nowego Sącza i Sądecczyzny. Nie tylko miłowany, ale także słuchany, a jego Ewangelia realizowana w codziennym życiu.
Tak właśnie starał się swoje powołanie realizować sam śp. ks. Stanisław Lisowski. Swoim życiem potwierdził to, co głosił i to, czego wymagał od innych od innych.
Mieszkańcy miasta, parafianie doceniają jego wielki patriotyzm, wkład w rozwój lokalnej społeczności i potwierdzają wielki autorytet moralny ks. prałata Stanisława Lisowskiego.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content