Czy dyrektor MZD mógł przekroczyć uprawnienia? Prokuratura wszczyna śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Muszynie wszczęła śledztwo w sprawie (nie przeciwko) przekroczenia uprawnień przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, w okresie od 29 kwietnia 2019 roku do października 2020 roku. Przekroczenie uprawnień – jak wynika z informacji prokuratury – ma polegać na nieuzasadnionej zmianie organizacji ruchu na ulicy Zakładników w Nowym Sączu.

Śledztwo ma być prowadzone w oparciu o artykuł 231 § 1. kk „Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Informację potwierdza Prokurator Rejonowy w Muszynie Rafał Gruszka (posłuchaj)

mówi: Prokurator Rejonowy w Muszynie Rafał Gruszka

Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się „telefonicznie” do Miejskiego Zarządu Dróg. Stamtąd odesłano nas do Biura Prasowego UM Nowego Sącza. Kierownik referatu komunikacji społecznej w Wydziale Komunikacji Społecznej i Kultury Mariusz Smoleń – odwołując się do braku znajomości sprawy – poprosił o wysłanie maila z zapytaniem. Na odpowiedź czekamy.

Skip to content