Tańsze ścieki, woda bez zmian – nowa taryfa na najbliższe 3 lata

Obniżenie taryfy za ścieki i pozostawienie ceny za wodę na dotychczasowym poziomie na kolejny rok zakłada przygotowany przez Sądeckie Wodociągi wniosek w sprawie nowej taryfy na lata 2021 – 2024. – Dzięki systematycznie realizowanej polityce optymalizacji kosztów, w pierwszym roku udało się nie tylko uniknąć podwyżki, ale nawet nieco obniżyć taryfę i to mimo wzrostu kosztów niezależnych od przedsiębiorstwa – wyjaśnia Tadeusz Frączek, prezes Zarządu spółki. Zgodnie z obowiązującym prawem taryfa obejmująca okres trzech lat określa ceny za wodę i ścieki z podziałem na trzy roczne, następujące po sobie okresy. Spółka proponuje, by w pierwszym z nich cena za metr sześcienny wody pozostała na poziomie obowiązującym dotąd (8,04 zł brutto), a cena za metr sześcienny odbieranych ścieków została obniżona do poziomu 8,74 zł brutto. 
W drugim okresie obowiązywania taryfy cena za metr sześcienny wody ma wynieść 8,38 zł brutto, a cena za metr sześcienny ścieków – 8,92 zł brutto. W trzecim okresie nastąpi obniżenie cen taryfowych, które wyniosą – 8,13 zł brutto za metr sześcienny wody i 8,81 zł brutto za metr sześcienny ścieków. 
O różnych cenach w kolejnych okresach rocznych decyduje m.in. harmonogram i kwoty spłat zobowiązań spółki wobec instytucji finansowych.
Jak podkreśla prezes Tadeusz Frączek uniknięcie podwyżek nie było łatwe ze względu na znaczący wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa niezależnych od spółki takich jak: ceny energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej z 2 000 złotych na koniec 2017 r. do 2 800 złotych w 2021 r., czy ceny materiałów i usług budowlanych. – Mimo że są to czynniki w istotny sposób wpływające na taryfę, to dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce optymalizacji kosztów i inwestowaniu w technologie redukujące koszty mogliśmy zminimalizować ich wpływ – tłumaczy. 
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Sądeckie Wodociągi przygotowały wniosek na 120 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Nowe stawki zaczną obowiązywać po weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku przez Wody Polskie.  

/źródło SWNS/

 1. Żarty sobie robią licząc,że w Sączu brak kalulatorów,średnio podnoszą ceny, milcza o opłatach abonamentowych, a przed wyborami za trzy lata
  o parę groszy obniżą to przed rokiem podnieśli, zmiana Zarządu od zaraz.

  Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca
  (od 28 maja 2018r. do 27 maja 2019r.) Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca
  (od 28 maja 2019r. do 27 maja 2020r.) Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
  (od 28 maja 2020r. do 27 maja 2021r.)
  1 Grupa 1
  gospodarstwa domowe
  (woda przeznaczona do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe)
  cena w zł za 1 m3
  dostarczanej wody 7,09 7,26 7,44
  opłata stała abonamentowa
  zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna) 4,49 4,49 4,49
  2 Grupa 2
  pozostali odbiorcy
  (Woda przeznaczona na inne cele, nie wymienione w grupie 1 i 3, oraz w zakresie dostaw wody na cele określone w art. 22 ustawy, tj. woda dostarczana do zdrojów publicznych , do zraszania publicznych terenów zielonych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe) cena w zł za 1 m3
  dostarczanej wody 7,14 7,31 7,49
  opłata stała abonamentowa
  zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna) 4,49 4,49 4,49
  3 Grupa 3
  przemysł
  (woda przeznaczona na potrzeby produkcji, której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania) cena w zł za 1 m3
  dostarczanej wody 7,22 7,39 7,57
  opłata stała abonamentowa
  zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna) 4,49 4,49 4,49

  Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca
  (od 28 maja 2018r. do 27 maja 2019r.) Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca
  (od 28 maja 2019r. do 27 maja 2020r.) Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
  (od 28 maja 2020r. do 27 maja 2021r.)
  1 Grupa 1
  gospodarstwa domowe (odbiorcy odprowadzający wszystkie rodzaje ścieków) cena w zł za 1 m3
  odprowadzanych ścieków 7,87 8,05 8,26
  opłata stała abonamentowa
  zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna) 5,97 5,97 5,97
  opłata stała abonamentowa
  zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
  (ryczałt) 5,58 5,58 5,58
  2 Grupa 2
  pozostali odbiorcy
  (odbiorcy odprowadzający wszystkie rodzaje ścieków) cena w zł za 1 m3
  odprowadzanych ścieków 7,87 8,05 8,26
  opłata stała abonamentowa
  zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna) 5,97 5,97 5,97
  opłata stała abonamentowa
  zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
  (ryczałt) 5,58 5,58 5,58
  3 Grupa 3
  przemysł
  (odbiorcy odprowadzający wszystkie rodzaje ścieków) cena w zł za 1 m3
  odprowadzanych ścieków 7,87 8,05 8,26
  opłata stała abonamentowa
  zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna) 5,97 5,97 5,97
  opłata stała abonamentowa
  zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
  (ryczałt) 5,58 5,58 5,58

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Warto zobaczyć
Stary Sącz zakupił laptopy dla uczniów
Skip to content