W czasie niskich temperatur zabezpiecz wodomierz

Spółka Sądeckie Wodociągi przypomina odbiorcom wody o obowiązku zabezpieczenia instalacji przed działaniem niskich temperatur. Zapobiegnie to nagłej i niechcianej przerwie w dostawie wody spowodowanej m.in. zamarznięciem wody w przyłączu wodociągowym.Co należy zrobić?

1. Zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, uszczelnić okna i drzwi.
2. W pomieszaniach w których temperatury spadają poniżej zera ocieplić przyłącz wraz z zestawem wodomierzowym np. za pomocą otuliny z możliwością jej usunięcia do odczytu licznika.
3. Zabezpieczyć instalację wewnętrzną wykorzystywaną jedynie w okresie letnim (podliczniki do podlewania ogrodu).

W przypadku zamarznięcia wody w przyłączu lub zestawie wodomierzowym spowodowanym nieodpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem niskich temperatur należy zgłosić to do Działu Sprzedaży Sądeckich Wodociągów dzwoniąc pod numer telefonu 18 4141248, 18 4141216, 184141217. Spółka dokona naprawy sieci lub wymiany wodomierza. Będzie to usługa odpłatna, zgodna z cennikiem przedsiębiorstwa.

Skip to content