">

Odpady niebezpieczne i rakotwórcze na miejskim składowisku, wiele nieprawidłowości po kontroli spółki Nova

Odpady, które nigdy nie powinny się tam znaleźć, czyli substancje niebezpieczne i rakotwórcze, śmieci deponowane poza czaszą składowiska czy składowanie odpadów, które należało poddać procesowi przetworzenia – to niektóre tylko wnioski z kontroli, która została przeprowadzona przez WIOŚ na terenie składowiska odpadów miejskiej spółki Nova.

Jak mówi Ewa Gondek, kierownik sądeckiej delegatury WIOŚ, kontrola została przeprowadzona na wniosek ABW i komendanta policji w Nowym Sączu ale także na skutek skarg mieszkańców, których domy znajdują się w pobliżu wysypiska. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, a skutki wykazanych zaniedbań mogą mieć wpływ na zanieczyszczenie środowiska i zdrowie ludzi.

Protokół pokontrolny został przekazany prezesowi spółki Nova, który nie zgodził się z wynikami kontroli i odmówił przyjęcia mandatu, sprawa będzie mieć więc swój finał w sądzie.

Osobne postępowanie ma także dotyczyć uszkodzonych nagrań z monitoringu oraz zapisu GPS jednego z pojazdów.

Decyzję dotyczącą dalszego funkcjonowania składowiska podejmie Urząd Marszałkowski w Krakowie.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content