Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych na Sądecczyźnie

Władze Powiatu Nowosądeckiego pozyskały 714 tysięcy złotych dofinansowania na budowę 34 przejść dla pieszych. Będą one bezpieczne, odpowiednio oświetlone i oznakowane.

Uzyskane dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych pozwoli na wykonanie doświetlenia 34 przejść, na które w projekcie budżetu na 2021 przewidziano 30% udziału własnego budżetu powiatu – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Projekt budżetu przewiduje również możliwość finansowania tych zadań, w przypadku udzielenia pomocy finansowej przez województwo małopolskie. Przejścia będą usytuowane w miejscach newralgicznych, najbardziej niebezpiecznych i uczęszczanych przez mieszkańców.

Takie przejścia istnieją już przy powiatowych drogach. W 2019 r. wykonano doświetlenie trzech przejść dla pieszych w Tęgoborzu, Korzennej i Podegrodziu. Koszt tych prac to 74.769 złotych, z czego 44.860 złotych pochodziło z pomocy finansowej województwa małopolskiego. Ponadto, staraniem i na koszt Powiatu Nowosądeckiego zaprojektowano i zainstalowano sygnalizację świetlną w rejonie szkoły w Świniarsku. Przejścia te nie wymagały przebudowy drogi i były zlokalizowane w miejscu istniejących chodników, natomiast konieczne było uzupełnienie oznakowania oraz wykonanie oświetlenia specjalnie dedykowanego przejściu – wyróżniającego się od oświetlenia ulicznego. Obecnie powiat ponosi koszt eksploatacji urządzeń oraz energii.

Przewidywana wstępnie pomoc finansowa województwa w realizacji tych zadań w 2020 roku nie została udzielona z uwagi na konieczność finansowania innych zadań związanych ze skutkami pandemii. Dlatego też władze Powiatu – pomimo wstępnego przygotowania do realizacji doświetlenia 20 przejść, nie mogły przystąpić do realizacji tego zamierzenia.

Wykonaliśmy natomiast pełne oznakowanie oraz sygnalizację ostrzegawczą na pięciu przejściach w Chełmcu, Rdziostowie i Marcinkowicach (na zdjęciu), w ramach remontu drogi Limanowa – Chełmiec, dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych – dodaje starosta Marek Kwiatkowski. – Jeśli uda nam się pozyskać dodatkowe środki powstaną kolejne przejścia.

Skip to content