Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych na Sądecczyźnie

Fot. Maria Oszlowska (archiwum)

Władze Powiatu Nowosądeckiego pozyskały 714 tysięcy złotych dofinansowania na budowę 34 przejść dla pieszych. Będą one bezpieczne, odpowiednio oświetlone i oznakowane.

Uzyskane dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych pozwoli na wykonanie doświetlenia 34 przejść, na które w projekcie budżetu na 2021 przewidziano 30% udziału własnego budżetu powiatu – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Projekt budżetu przewiduje również możliwość finansowania tych zadań, w przypadku udzielenia pomocy finansowej przez województwo małopolskie. Przejścia będą usytuowane w miejscach newralgicznych, najbardziej niebezpiecznych i uczęszczanych przez mieszkańców.

Takie przejścia istnieją już przy powiatowych drogach. W 2019 r. wykonano doświetlenie trzech przejść dla pieszych w Tęgoborzu, Korzennej i Podegrodziu. Koszt tych prac to 74.769 złotych, z czego 44.860 złotych pochodziło z pomocy finansowej województwa małopolskiego. Ponadto, staraniem i na koszt Powiatu Nowosądeckiego zaprojektowano i zainstalowano sygnalizację świetlną w rejonie szkoły w Świniarsku. Przejścia te nie wymagały przebudowy drogi i były zlokalizowane w miejscu istniejących chodników, natomiast konieczne było uzupełnienie oznakowania oraz wykonanie oświetlenia specjalnie dedykowanego przejściu – wyróżniającego się od oświetlenia ulicznego. Obecnie powiat ponosi koszt eksploatacji urządzeń oraz energii.

Przewidywana wstępnie pomoc finansowa województwa w realizacji tych zadań w 2020 roku nie została udzielona z uwagi na konieczność finansowania innych zadań związanych ze skutkami pandemii. Dlatego też władze Powiatu – pomimo wstępnego przygotowania do realizacji doświetlenia 20 przejść, nie mogły przystąpić do realizacji tego zamierzenia.

Wykonaliśmy natomiast pełne oznakowanie oraz sygnalizację ostrzegawczą na pięciu przejściach w Chełmcu, Rdziostowie i Marcinkowicach (na zdjęciu), w ramach remontu drogi Limanowa – Chełmiec, dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych – dodaje starosta Marek Kwiatkowski. – Jeśli uda nam się pozyskać dodatkowe środki powstaną kolejne przejścia.

Skip to content