Maseczki w strefie żółtej od 10 października

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, iż od 10 października nakaz zakrywania ust i nosa w tzw. wolnej przestrzeni będzie dotyczył również strefy żółtej. Właśnie w takim rygorze od 3 października znajduje się zarówno powiat nowosądecki jak i miasto Nowy Sącz.

Nowa lista regionów, gdzie będą obowiązywać obostrzenia zostanie wstępnie ogłoszona jutro (8 października) a zacznie obowiązywać w najbliższa sobotę (10 października). Znajdzie się na niej ponad 100 powiatów. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia tego dnia (10 października) wprowadzone zostaną także nowe obostrzenia. W czerwonej strefie lokale gastronomiczne mogą operować tylko do godz. 22.00. Maseczki w wolnej przestrzeni staną się obowiązkiem w strefach nie tylko czerwonej, ale też w żółtej. Ograniczona zostanie także liczba uczestników imprez okolicznościowych takich jak: wesela, stypy i inne tego rodzaju spotkań.

„W strefie zielonej zmniejszamy liczbę uczestników imprez ze 150 do 100, w strefie żółtej ze 100 do 75, a w strefie czerwonej pozostaje bez zmian, a więc 50 uczestników, czyli ta liczba, która była poprzednio” – powiedział w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił też, że to ostatnie obostrzenie „wejdzie z tygodniowym vacatio legis”, tak żeby dać możliwość przeniesienia imprezy, aby przeorganizować swoje plany.

W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań wprowadzona została polityka „zero tolerancji”. Za brak maseczki będzie groził mandat a za odmowę przyjęcia go mają być kierowane wnioski o ukaranie do sądu. Dodatkowy wniosek trafi także do Inspekcji Sanitarnej.

Ministerstwo informuje, iż zwolnione z obowiązku zakrywania nosa i ust mogą zostać tylko osoby, które przedstawią odpowiedni dokument, potwierdzający aktualny stan zdrowia uniemożliwiający zasłanianie nosa i ust, oraz osoby, które przedstawią dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Skip to content