Sądecki szpital – inwesycje za ponad 30 milionów

Ponad 30 milionów zł w ciągu ostatnich dwoch lat trafiło do sądeckiego szpitala. Pochodzące z budżetu Woj. Małopolskiego środki, zostały przekazane na modernizację i wyposażenie placówki.

Dzięki dotacji udało się wyremontować oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii dziecięcej oraz otolaryngologii. Jesienią zostanie natomiast oddany do użytku remontowany dawny pawilon ginekologiczno – położniczy. Zostaną tam otwarte cztery oddziały: psychiatrii, geriatrii, pulmonologii i rehabilitacji.

Skip to content