Mieszkańcy żądają ekspertyz. MZD ogłasza przetarg na most tymczasowy

8 lipca br. do Prezydenta Ludomira Handzla wpłynęła petycja mieszkańców Nowego Sącza i gminy Kamionka Wielka, dotycząca zamknięcia mostu na Kamienicy. Tydzień później Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg na budowę mostu zastępczego na rzece Kamienica.

Petycja skierowana do prezydenta Ludomira Handzla powstała po zebraniu zorganizowanym w Jamnicy. Wzięli w nim udział mieszkańcy Nowego Sącza i Kamionki Wielkiej,  przedstawiciele Zarządu Osiedla Zawada, sołtys wsi Jamnica oraz członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Jamnicy. Sygnatariusze dokumentu, oczekują od prezydenta Nowego Sącza, podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do odbudowy mostu na Kamienicy. W piśmie czytamy m.in. iż wyrażają nadzieję, że kwota blisko 7 milionów złotych, jaką Nowy Sącz otrzymał z rządowego programu „Fundusz Inwestycji Samorządowych”, zostanie przeznaczona właśnie na budowę mostu tymczasowego a później na wykonanie nowej przeprawy. 

Co ciekawe – mieszkańcy w swojej petycji – przekonują, że nie uznają decyzji o zamknięciu mostu bez wykonania specjalistycznej oceny. Ich zdaniem – wykonana w maju ekspertyza dopuszczała warunkowy ruch na moście a czerwcowe opady deszczu nie uszkodziły konstrukcji. Dlatego właśnie, domagają się od prezydenta upublicznienia ekspertyzy, na postawie której podjęto decyzję o zamknięciu. Jeśli jej nie ma, chcą jej natychmiastowego wykonania.

Jednocześnie mieszkańcy przekonują o swojej determinacji i gotowości do przeprowadzenia protestu w postaci blokady wybranych ulic na terenie Nowego Sącza. Petycja – oprócz Prezydenta Nowego Sącza – trafiła także do Wojewody Małopolskiego, Wójta Kamionki Wielkiej, Przewodniczącej RM oraz radnych Nowego Sącza. 

Dziś (15 lipca) na stronie MZD ukazała się informacja dotycząca uruchomienia przetargu na budowę mostu tymczasowego. Most ma powstać w systemie zaprojektuj – wybuduj. Zamawiający – jak czytamy na stronie MZD – dopuszcza składanie ofert wariantowych. Wg wariantu pierwszego most typu DMS – 65, zostanie wybudowany przez Wojsko PolskieWariant drugi zakłada natomiast budowę mostu przez wykonawcę (firmę, która po rozstrzygnięciu przetargu otrzyma zlecenie) i w konstrukcji zaproponowanej przez wykonawcę . 

Oferenci, czas na złożenie dokumentów mają do 30 lipca b.r. Termin zakończenia prac to 30 września.

Skip to content