Ludomir Handzel bez absolutorium i wotum zaufania

Kilka godzin burzliwej dyskusji poprzedziło głosowanie w sprawie przyznania prezydentowi Ludomirowi Handzlowi absolutorium i wotum zaufania. Klub radnych PiS Wybieram Nowy Sącz zdecydowanie opowiedział się przeciw, zarzucając prezydentowi m.in. niegospodarność w wykonaniu budżetu za 2019 rok, promocję własnej osoby a nie miasta i konflkty z okolicznymi gminami.

Jak podsumował, trwającą klikadziesiąt minut, przezentację dokonań prezydenta radny Krzysztof Głuc, można odnieść wrażenie, że przed  Ludomirem Handzlem Nowy Sącz był czarną dziurą. To wysoce niesprawiedliwe, dodał radny.

Z kolei radni KN i KO przekonywali, że miasto jest w doskonałej kondycji a tylu inwestycji nie było tu od lat. 

Skip to content