Czego się boi prezydent Ludomir Handzel?

Pyta przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk po tym, jak dwukrotnie nie otrzymała odpowiedzi na wysłane do prezydenta pismo w sprawie wydatków na promocję.

Pytania dotyczyły ilości i warunków finansowych umów zawartych pomiędzy agencjami reklamowymi a  jednostkami organizacyjnymi i spółkami komunalnymi podległymi prezydentowi. W tym również agencji reklamowej IMSTUDIO Marcina Waśko, który jest jednocześnie etatowym pracownikiem ratusza. Tylko w ubiegłym roku Urząd Miasta zawarł z IMSTUDIO umowy na kwotę 85 tysięcy złotych. 

Przewodnicząca Rady Miasta zapowiada, że gdy po raz kolejny nie otrzyma odpowiedzi na pismo, skieruje sprawę na drogę sądową.

Skip to content