Pierwsze w Małopolsce izolatorium przyjmuje pacjentów.

W Hotelu Wyspiański w Krakowie przy ul. Westerplatte – powstało pierwsze izolatorium w Małopolsce. Na podstawie polecenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego za jego utworzenie i prowadzenie odpowiada Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Z myślą o pacjentach przygotowano 200 pokoi.

Ponieważ wiele osób chorobę COVID-19 – wywołaną zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 – przechodzi łagodnie, mogą oni jednak stać się źródłem zakażenia dla innych osób.

To głównie z myślą o takich przypadkach wojewodowie i dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia tworzą w poszczególnych regionach izolatoria. Z założenia w izolatoria będą się zmieniać wskazane przez wojewodów hotele, hostele, akademiki i sanatoria. Są to bowiem miejsca, które w najlepszy sposób mogą pełnić taką funkcję.

Do izolatorium będą kierowane:

  • osoby chore na infekcję COVID-19 o łagodnym przebiegu, niewymagające leczenia w szpitalu,
  • osoby, u których podejrzewa się zachorowanie (zostały skierowane przez lekarza do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w izolacji poza szpitalem),
  • osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać,
  • osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, lecz z innych przyczyn nie mogą poddać się jej w miejscu zamieszkania.

Zasady pobytu w izolatoriach

Pacjenci będą mieć zapewnione:

  • osobny pokój z łazienką,
  • opiekę medyczną na miejscu w izolatorium i łączność telefoniczną z personelem medycznym lub personelem izolatorium,
  • trzy posiłki dziennie.

Stan zdrowia osób przebywających w izolatorium będzie monitorowany przez personel medyczny. Przynajmniej dwa razy dziennie ma kontrolować go pielęgniarka. Nad izolowanym czuwa również lekarz, który wizytuje pacjenta na miejscu lub udziela teleporady medycznej, np. przez telefon. W izolatorium pobiera się także wymazy do badań na obecność koronawirusa.

Pacjent opuszcza izolatorium wyłącznie na podstawie wypisu, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego testów diagnostycznych. Pomieszczenia, które zajmował, po wypisaniu każdorazowo będą szczegółowo dezynfekowane i przygotowane na przyjęcie nowych osób.

Koszty pobytu pacjenta w izolatorium pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Już wkrótce mają także zostać uruchomione kolejne izolatoria.

Skip to content