Koronawirus – wszystkie służby w pełnej gotowości

Wszystkie służby są w pełnej gotowości, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana – informują służby prasowe wojewody. Aktualnie w Małopolsce 8 osób jest hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zachorowania na COVID-19, zaś nadzorem epidemiologicznym objętych jest 38 osób. Nie ma osób objętych kwarantanną lub izolacją. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik wydał decyzję administracyjną nakładającą na małopolskie podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości na wypadek konieczności przyjęcia zwiększonej liczby osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowotnego związanego z zarażeniem koronawirusem. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności.
Aktualnie podejmowane działania obejmują takie aspekty jak:

  • współpracę między zaangażowanymi służbami i podmiotami, ze szczególnym akcentem na wymianę informacji,
  • prowadzenie działań ochronnych służących zminimalizowaniu ryzyka poprzez:
    a) aktywny monitoring sytuacji,
    b) zachowywanie szczególnej ostrożności (np. stosowanie środków zabezpieczających, przeprowadzanie dezynfekcji),
    c) bieżące działania mieszczące się w ramach nadzoru epidemiologicznego (indywidualnego i ogólnego),
    d) szeroko zakrojoną akcję informacyjną.

Na chwilę obecną nie ma decyzji o odwoływaniu imprez masowych, choć jak zastrzegają służby prasowe wojewody, środki profilaktyczne będą wdrażane stosownie do oceny aktualnej sytuacji i zgodnie z rekomendacjami właściwych podmiotów.

Skip to content