II stopień zagrożenia „smogiem”

Nie tylko dziś (8 stycznia) ale i jutro (9 stycznia) na terenie miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego normy pyłu zawieszonego PM10 mogą przekroczyć dopuszczalne normy. W związku z tym osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Co robić aby zminimalizować szkodliwy wpływ pyłu PM10 na zdrowie? Wg zaleceń specjalistów powinniśmy:

  • rozważyć ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwamy pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
  • ograniczyć wietrzenie pomieszczeń,
  • unikać działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Osoby wrażliwe natomiast powinny:

  • ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
  • nie zapominać o normalnie przyjmowanych lekach,
  • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
  • ograniczyć wietrzenie pomieszczeń,
  • unikać działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

  • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
  • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza jest dostępne na stronie powietrze.gios.gov.pl

Skip to content