Gruzin przemycał Syryjczyków. W jednym aucie 22 mężczyzn i 8 letnia dziewczynka

Wczoraj po południu funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem w miejscowości Chochołów (powiat nowotarski) w rejonie byłego przejścia granicznego przystąpili do kontroli pojazdu osobowego typu bus marki Citroen, który przekroczył granicę słowacko – polską.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w samochodzie ujawniono, a następnie zatrzymano 24 cudzoziemców – prawdopodobnie 23 obywateli Syrii (22 mężczyzn, podających się za pełnoletnich i 8-letnią dziewczynkę) oraz 1 obywatela Gruzji, który był kierowcą pojazdu.

Po wydawanych przez funkcjonariuszy SG znakach do zatrzymania oraz nadawanych sygnałach świetlnych i dźwiękowych, samochód początkowo zaczął się zatrzymywać. Po chwili jednak z impetem ruszył, a następnie przy kolejnej próbie zatrzymania kierujący busem, uderzył w pojazd prowadzony przez strażników granicznych, przepychając go o około 5 metrów. W wyniku zdarzenia żaden z funkcjonariuszy oraz cudzoziemców nie odniósł obrażeń. Z uwagi na zgłaszane problemy z oddychaniem przez obywatela Gruzji na miejsce zadysponowano służby medyczne, które stwierdziły, że zgłaszane problemy były wynikiem stresu.  Ponadto, żadna z osób przewożonych samochodem nie wymagała specjalistycznej opieki medycznej.

Do zdarzenia została zadysponowana Policja, Straż Pożarna oraz służby medyczne. Na czas trwania akcji droga do granicy państwa w Chochołowie została zablokowana przez służby ratunkowe. Zostały również wyznaczone objazdy drogami lokalnymi.

Zatrzymani cudzoziemcy zostali przewiezieni do Placówki SG w Zakopanem, celem przeprowadzenia dalszych czynności. Ich pobyt na terytorium RP jest niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP, gdyż przebywają w Polsce bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu na to terytorium RP i pobytu na nim. Dodatkowo  nielegalnie przekroczyli granicę wbrew obowiązującym przepisom ze Słowacji do Polski.

Ponadto zatrzymano 32-letniego obywatela Gruzji, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, polegającego na organizowaniu innym osobom przekroczenia wbrew przepisom prawa granicy RP. Cudzoziemcy w 22 przypadkach nie posiadali żadnych paszportów oraz tytułów pobytowych, uprawniających do przekroczenia granicy państwowej i pobytu na terytorium RP. Ustalono, iż obcokrajowcy do strefy Schengen przybyli pieszo z Serbii, następnie przez Węgry i Słowację samochodem dotarli do Polski, gdzie 6 grudnia zostali zatrzymani.

Dane osobowe jednego z cudzoziemców ustalono na podstawie posiadanego przez niego paszportu. W pozostałych przypadkach zostały ustalone na podstawie oświadczeń ustnych, wspomaganych przez tłumacza przysięgłego języka arabskiego.

W dniu dzisiejszym będą prowadzone dalsze czynności służbowe z udziałem zatrzymanych osób, polegające na potwierdzaniu tożsamości i obywatelstwa oraz przeprowadzaniu procedur powrotowych.

Skip to content